Holistische praktijk voor dieren

Angel Westerbeek

Klik hier om de titel te bewerken

Klik hier om de ondertitel te bewerkenKlassiek veterinaire homeopathie is een geneeswijze voor dieren die berust op natuurwetten.

Deze geneeswijze wordt al eeuwen lang toegepast en is gebaseerd op de idee├źn van Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie. Hij ontdekte dat het behandelen van alleen een klacht niet voldoende is. Op het probleem echt op te lossen en ziektes te genezen moet op een dieper niveau naar het dier worden gekeken.

Er zijn namelijk verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan van klachten en de manier waarop het zich laat zien.

Deze factoren verschillen per dier. Hij heeft de verschillende factoren gecategoriseerd en noemde dit de ziekteclassificatie. 

Als klassiek veterinair homeopaat werk ik volgens deze ziekteclassificatie. 


Dit betekent dat ik in belangrijke mate vraag naar:


- De biografie van het dier;  Wat heeft het meegemaakt in zijn leven? Hierbij valt te denken aan verhuizingen, verwaarlozing,

                                                emotioneel of fysiek trauma, ziektes, overlijden van een roedelgenoot of familielid, asielverleden, enz.


- Iatrogene belasting;           Wat heeft het dier tot nu toe aan medicatie gehad, zoals vaccinaties, ontworming, antivlooienmiddelen,
                                                antibiotica, narcose, prednison, enz.


- Erfelijke factoren;                Spelen er binnen het ras of vanuit het voorgeslacht erfelijk belastbare factoren mee?


- Acuut Miasmatisch;            Wat laat het dier zien aan symptomen en hoe uit het zich?


- Constitutie;                          Het eigen 'zijn'. Eigenschappen van het dier die strikt genomen alleen bij dat dier horen en maken dat het 

                                                is zoals het is. Hoe is het dier gebouwd? Wat zijn voor- of afkeuren voor wat betreft voeding, weertype,

                                                jaargetijde, ligplaats, sociale contacten, enz.? Hoe is het karakter van het dier? Wat voor vacht heeft het?Dit zijn een aantal punten die meegenomen worden in de klassiek homeopathische behandeling. Er is natuurlijk een onderscheid te maken tussen acute klachten die plotseling kunnen ontstaan (bijvoorbeeld verstappen en daarna mank lopen) en klachten die chronisch zijn (geworden). Hoe langer een klacht speelt of hoe vaker het terugkomt, hoe meer ik als klassiek homeopaat van de eigenaar wil weten omdat op deze manier het meest precies gewerkt kan worden. 


Samuel Hahnemann ontdekte, zocht en vond datgene dat het 'leven' in zich had. Het verschil tussen een overleden en een levend dier. Het verschil dat maakt dat een dier reageert. Hij noemde deze kracht de 'dynamis' oftewel 'levenskracht'. Deze levenskracht, met de kracht om te reageren, noemen we ook wel het zelfgenezend vermogen. Het is iets wat aanwezig is, maar niet met het oog te zien op bijvoorbeeld een scan, een echo, een MRI, EEG, enz.


Wanneer een dier ziek wordt door iets, of uit balans gebracht, dan heeft het van nature een zelfgenezend vermogen. Bij een wondje bijvoorbeeld, zal dit zelfgenezend vermogen ervoor zorgen dat het wondje zal helen. 

Soms echter kan het zelfgenezend vermogen het moeilijk hebben. Ieder dier groeit en ontwikkelt zich en krijgt allerlei nieuwe situaties op zijn bordje om mee om te gaan.

Dingen als te weinig zichzelf kunnen zijn, te hoge verwachtingen, verdriet, spanning, angst, onevenwichtige voeding, teleurstelling, verwaarlozing en dergelijke kunnen ervoor zorgen dat een dier uit balans raakt en ziek wordt. Het lichaam zal proberen een nieuw evenwicht te vinden. Het zelfgenezend vermogen van het ene dier is soms groter dan van het andere dier. Dit kan komen door omstandigheden als erfelijkheid, milieu, levensgeschiedenis en leefomstandigheden.

Elke levenskracht echter, zal altijd proberen zichzelf van ziekte te herstellen. Wanneer dit niet lukt, zal het tot een zo goed mogelijk herstel komen. Wat dus inhoudt dat er nog een stukje zwakte zal blijven bestaan.

Door het zelfherstellend vermogen van het dier groter te maken, helpen we ziektes genezen en brengen we het dier weer in balans.


Klassieke homeopathie berust op de wet van de gelijksoortigheid; de similia wet. Dat wil zeggen dat we het gelijkende met het gelijksoortige genezen. Homeopathische middelen die bij een gezond dier bepaalde klachten oproepen, kunnen dieren met gelijksoortige klachten genezen.

Als klassiek homeopaat probeer ik de oorzaak van de ziekte aan te pakken. Symptomen worden niet onderdrukt. Ik heb een holistische zienswijze. Dat betekent dat ik een dier niet opsplits in allerlei verschillende onderdelen maar het beschouw als een eenheid van lichaam en geest in een voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Ik zie het dier dus als een geheel en alles staat met elkaar in verbinding.
Ik vraag me af waarom het dier nu juist deze symptomen ontwikkelde en wat ik kan doen om deze gevoeligheid te verminderen of te doen verdwijnen.

Het is een misverstand om te denken dat klassieke homeopathie alleen toegepast kan worden bij lichamelijke klachten of oppervlakkige aandoeningen. Homeopathie is heel goed in staat om serieuze aandoeningen te genezen. Juist voor chronisch zieke dieren kan klassieke homeopathie echt een uitkomst zijn. Over het algemeen kunnen we zeggen dat alle ziekten en klachten die nog in een omkeerbaar stadium verkeren, genezen kunnen worden. Er zijn situaties waarbij er sprake is van onomkeerbaarheid, bijvoorbeeld artrose.
Met klassieke homeopathie kunnen we het leven van een dier met deze aandoening wel zo comfortabel mogelijk maken, zodat een zo groot mogelijke kwaliteit van leven bereikt wordt. Ook kunnen processen vertraagd of verminderd worden.