Holistische praktijk voor dieren

Angel Westerbeek

Klik hier om de titel te bewerken

Klik hier om de ondertitel te bewerkenDe consulten/afspraken vinden plaats in de winkel in Haaksbergen. Hier bevindt zich mijn praktijk.

Wanneer echter blijkt dat het voor het dier (door stress of fysiek ongemak) niet handig is om te reizen dan is het ook mogelijk om het consult te laten plaatsvinden in de thuissituatie. Het eerste consult zal ongeveer drie kwartier tot anderhalf uur duren.

Het behandelen van dieren heeft het grootste effect als er een goed samenspel is tussen het dier, de eigenaar en de homeopaat/therapeut. Daarom is het eerste consult heel belangrijk. 

Tijdens dit consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, ik zal dus heel veel vragen stellen over het dier aan u als eigenaar. Uiteraard vraag ik naar de klacht, de symptomen die het dier laat zien. Het is van belang te weten wanneer het voor het eerst is begonnen, hoe het zich uit, hoelang de klacht bestaat, wat er inmiddels aan is gedaan en wanneer de klacht verbeterd of verslechterd.


Daarnaast wil ik graag veel over het dier en zijn leefomgeving weten.

Het dagritme, samenstelling van het gezin, voeding, slaapgedrag, omgang met andere dieren en mensen, kan het alleen zijn, de wijze van reageren in bepaalde spannende situaties als onweer, vuurwerk enz.

Verder praten we over de voorgeschiedenis. Wat is er bekend over het dier, heeft het fysiek of mentaal situaties meegemaakt die nu nog kunnen meespelen, is er sprake van ziektes in het voorgeslacht, hoe is de gewenning van het dier verlopen in de eerste periode, was het snel zindelijk?

Ook vraag ik de eigenaar hoe hij of zij het dier zelf ervaart. Dit zijn gevoelsvragen, en soms wat moeilijk te beantwoorden maar wel heel erg belangrijk om het totale beeld compleet te krijgen. 


Het is niet altijd mogelijk om alle vragen te beantwoorden, gewoon omdat er dingen niet bekend zijn. We zien dit bij dieren met een asielverleden of dieren uit het buitenland. Dat is geen probleem, we nemen zoveel mogelijk informatie mee en doen het met de antwoorden die we wel hebben.


Wanneer alle vragen zijn beantwoordt, zal ik een behandelplan opstellen en de hiervoor benodigde middelen voor het dier samenstellen. Deze zullen per post naar u worden verzonden. Ook is het mogelijk dat u ze bij de praktijk op haalt. De geneesmiddelbrief met instructies voor het gebruik van de middelen zal ik u via email of tegelijk met de geneesmiddelen toe sturen.


Ongeveer vier tot zes weken na het eerste consult zal het vervolgconsult plaats vinden. Deze afspraak zullen we tijdens het eerste consult al noteren. U neemt dan contact met mij op zodat we alles kunnen evalueren. Ik bekijk daarna of we op dezelfde voet verder gaan of dat de behandeling zal worden aangepast. Het vervolgconsult kan telefonisch, tenzij er reden is om het dier nogmaals te zien.Het is ook mogelijk dat u niet specifiek gelijk een behandeling wilt inzetten, maar gewoon op een rustige manier alles eens goed op een rijtje wilt zetten, of met iemand van gedachten wisselen over de manier waarop u uw dier(en) verzorgt en begeleidt. Hierbij kan het gaan om voeding, mentale en/of fysieke gesteldheid, (reguliere) medicatie, vlooien- en tekenbestrijding, ontworming; alle vragen die bij u opkomen of alles waar u graag over zou willen praten kan aan bod komen. Veel kan al wel worden besproken tijdens een bezoek aan onze natuurwinkel in Haaksbergen, maar soms is er behoefte aan iets meer tijd.
Ook hiervoor is het mogelijk een afspraak te maken.

We bespreken de huidige voeding van het dier en kijken we of hier iets in aangepast moet/kan worden zodat de voeding passend is bij uw hond of kat. Geen dier is het zelfde en de behoeftes lopen dan ook regelmatig uitéén.
Een goede gezondheid begint  in de darmen en passende voeding staat daarbij op nummer één.
We kijken naar de samenstelling van de huidige voeding, naar eventuele symptomen die uw dier laat zien op zowel mentaal als fysiek gebied en uiteraard bespreken we ook de (ziekte)geschiedenis, leefomstandigheden, erfelijke eigenschappen, enzovoort.

Met alle informatie die van u als eigenaar wordt verkregen tijdens dit voeding/adviesconsult ga ik een plan opstellen en hieruit volgt een voedingsadvies. Naast passende voeding zal uiteraard ook worden gekeken of het verstandig is verdere stappen te ondernemen. Zijn er behalve voeding nog andere gebieden die aandacht nodig zijn?
Dit is niet altijd noodzakelijk maar soms kan het een aanwinst zijn om ook te kiezen voor ondersteuning op klassiek homeopathisch gebied. Of naast verandering van voeding ook een behandeling inzetten met Schussler Celzouten of orgaanmiddelen wanneer ik vermoed dat hier behoefte aan is.
Uiteraard zijn dit adviezen; als eigenaar bent u degene die beslist wat u ermee wilt doen. Het advies dat ik naar u als eigenaar uitbreng, kunt u zowel mondeling als schriftelijk via email ontvangen.

Als extra informatie hierbij wil ik noemen dat ik inmiddels vijftien jaar werkzaam ben in (natuur)voeding voor honden en katten. Daarnaast heb ik de nodige opleidingen en cursussen gevolgd voor wat betreft ziekteleer, anatomie, orgaan-functioneren en voedingssamenstelling. Ik denk dan ook dat ik hiermee een goed, eerlijk advies naar u als eigenaar kan uitbrengen.
 


Wanneer er sprake is van acute klachten of symptomen, en er is geen tijd om te wachten op een consult in de praktijk, dan zal ik door middel van een telefonisch consult met u als eigenaar zoveel mogelijk informatie over de klacht en de manier van uiten doornemen. Na dit telefonisch consult zal ik de middelen voor uw dier voorschrijven en deze kunt u vervolgens bij mij in de praktijk ophalen of bij een collega homeopaat bij u in de buurt.
Indien ik het vermoeden heb dat dierenartsbezoek nodig is (bijvoorbeeld bij wonden die gehecht moeten worden), dan zal ik u dit laten weten.